GDPR

I. Kontaktní údaje správce

DoubleFil s.r.o, sídlem Mezi školami 2479/19 – 158 00 Praha 5 , IČO 27183556

V případě, že jste uchazečem o zaměstnání nebo bývalým zaměstnancem a budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně              DoubleFil s.r.o, sídlem Mezi školami 2479/19 – 158 00 Praha 5

E-mailem            filipovic@realpartners.cz

 

II. Účel a právní základ zpracování

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: vyřízení objednávky, poskytování servisu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k našemu postavení jako obchodního partnera a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

-          je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na vaši žádost

-          je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

-          pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů

-          případně na základě Vašeho souhlasu

 

III. Oprávněné zájmy

Naše organizace využívá oprávněného zájmu správce pro přímý marketing s našimi klienty. Na konci každého mailu umožňujeme odhlásit se z takového odběru.

IV. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto typům subjektů:

-          Dodavatelé

            o   Našim dodavatelům IT služeb, od kteří pro nás provozují servery a další HW.

            o   Našemu účetnímu, který zpracovává mzdy a další pracovněprávní agendu.

            o   Provozovateli eshopu, který zpracovává veškeré vaše zákaznické požadavky a objednávky.

 

V. Doba uložení údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

VI. Práva subjektu údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

-          Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

-          Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.

-          Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.

-          Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.

-          Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.

-          Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Výše uvedená práva Vám přitom budou náležet i po nabytí účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení